Morawica: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 183777 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94701 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3114691, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej do Zespołu Szkół w Bilczy (ZS Bilcza) i do Zespołu Szkół w Brzezinach (ZS Brzeziny) dwoma autobusami z liczbą miejsc powyżej 55, AUTOBUS Nr 1-PRZYWOZY I kurs - Piaseczna Górka - ZS Bilcza (8 km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej (1 kurs dodatkowy) II kurs - ZS Bilcza - Bilcza ul. Ściegiennego - ZS Bilcza (6 km) Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej (1 kurs dodatkowy) III kurs -ZS Bilcza - Bilcza ul. Zastawie - Kuby Młyny - Bilcza ul. Ściegiennego - ZS Bilcza (10 km), IV kurs - ZS Bilcza - Bilcza ul. Ściegiennego - Kuby Młyny - Bilcza ul. Zastawie - Piaseczna Górka - ZS Bilcza (12 km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej (1 kurs dodatkowy), ODWOZY V kurs - ZS Bilcza - Bilcza ul. Ściegiennego - Kuby Młyny - Bilcza ul. Zastawie -Piaseczna Górka -ZS Bilcza (12 km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej (1 kurs dodatkowy) VI kurs - ZS Bilcza - Piaseczna Górka - Bilcza ul. Zastawie - Kuby Młyny - Bilcza ul. Ściegiennego Bilcza (12km), Planowana liczba każdego z kursów: 2 kursy dziennie x 184 dni nauki szkolnej (1 kurs dodatkowy) AUTOBUS Nr 2-PRZYWOZY VII kurs - Bilcza ul. Podgórze - Bilcza ul. Tulipanowa - Bilcza ul. Żeromskiego - Bilcza ul. Klonowa - Bilcza ul. Żeromskiego - ZS Bilcza (5 km), VIII kurs - ZS Bilcza - Brzeziny ul. Wrzosowa - Brzeziny ul. Chęcińska (w stronę Morawicy) - Brzeziny ul. Przemysłowa (od strony Morawicy) - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Szkolna - ZS Brzeziny (27 km), ODWOZY IX kurs - ZS Brzeziny - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Nidziańska - Nida - Brzeziny ul. Nidziańska - Brzeziny ul. Przemysłowa - Brzeziny ul. Chęcińska - Brzeziny ul. Wrzosowa - ZS Bilcza (27km), X kurs - ZS Bilcza - Bilcza ul. Żeromskiego - Bilcza ul. Klonowa - Bilcza ul. Żeromskiego - Bilcza ul. Tulipanowa - Bilcza ul. Podgórze - (5 km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów jest zależna od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzezinach oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bilczy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ II Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55 PRZYWOZY I kurs - Morawica - Brudzów - Zaborze - Lisów - Brudzów ul. Załawie - ZPO Morawica (26km), II kurs - ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY III kurs - ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - ZPO Morawica (6km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. IV kurs - ZPO Morawica - Brudzów - Brudzów ul. Załawie -Lisów - Zaborze - Brudzów/Lipie - ZPO Morawica (32km), Planowana liczba każdego z kursów: 2 kursy dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów jest zależna od planu lekcji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ III Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (ZPO Morawica) w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą co najmniej 30 miejsc, PRZYWOZY I kurs - Morawica - Brudzów - Brudzów Lipie - ZPO Morawica (17km), II kurs - ZPO Morawica - Zbrza - ZPO Morawica (7km), III kurs - ZPO Morawica - Radomice - Brudzów - Zaborze - Lisów - Brudzów ul. Załawie - ZPO Morawica (30km), Planowana liczba każdego z kursów: 1 kurs dziennie x 184 dni nauki szkolnej. ODWOZY IV kurs - ZPO Morawica - Bieleckie Młyny - Łabędziów - Morawica (6km), Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. V kurs - ZPO Morawica - Zbrza - Morawica (7km), Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Faktyczna liczba kursów jest zależna od rozkładu planu lekcji w Szkole Podstawowej w Morawicy oraz w Gimnazjum w Morawicy. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki Część IV - autobus Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i do Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55, Przywozy I Kurs - Zbrza - Dębska Wola - Chmielowice - Kawczyn - Obice - Obice ul. Zastawie - ZS Obice (13 km) II Kurs - ZS Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny (wsiadają SP Dębskiej Woli i ZS Obice)- Obice Kościół - ZS Obice - Obice - Obice ul. Zastawie - Chałupki Muzeum - Dębska Wola (posesja nr 20a)- Dębska Wola Kościół - SP Dębska Wola (16 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Odwozy III Kurs - ZS Obice - Kawczyn - Chmielowice - Dębska Wola SP (dzieci zamieszkałe we Zbrzy przesiadają się do busa) (13 km) Planowana liczba kursów: 2 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej IV Kurs - SP Dębska Wola - Chałupki Muzeum - Obice ul. Kielecka - ZS Obice (3 razy w tygodniu wsiadają uczniowie ZS Obice jadący kursem V) - Drochów Dolny - Drochów Górny (14 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. V Kurs -Drochów Górny - Obice - Kawczyn - Chmielowice -Dębska Wola- Dębska Wola SP (18 km) Planowana liczba kursów: 3 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej Część V - BUS Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Obicach (ZS Obice) i do Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli w dni nauki szkolnej co najmniej 1 autobusem z liczbą co najmniej 30 miejsc. Przywozy I Kurs - Chałupki ul. Kolonia - Chałupki Muzeum - Obice ul. Kielecka - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Leśna - Obice ul. Słoneczna - Obice ul. Spacerowa - Obice ul. Szkolna - ZS Obice (10 km) II Kurs - ZS Obice - Obice ul. Spacerowa - Obice ul. Słoneczna - Obice ul. Kwiatowa - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia- Dębska Wola wiadukt - SP Dębska Wola (14 km) III Kurs - SP Dębska Wola - Chmielowice (bez ul. Okrężnej) - Kawczyn - Dębska Wola (stacja PKP) - SP Dębska Wola - Zbrza min. 30 uczniów - SP Dębska Wola (22 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. Odwozy IV Kurs - ZS Obice - Obice ul. Kościelna - Drochów Dolny - Drochów Górny - Obice - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Zastawie - Chałupki (Muzeum) - Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola (21 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej. V Kurs - SP Dębska Wola - Zbrza - Dębska Wola - Chałupki - Kawczyn - ZS Obice (16 km) Planowana liczba kursów: 1 raz w tygodniu x36 tygodni nauki szkolnej VI Kurs - SP Dębska Wola - Zbrza - Dębska Wola - Chałupki - Kawczyn -Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - ZS Obice (18 km) Planowana liczba kursów: 4 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej VII Kurs - ZS Obice - Obice Zastawie - Chałupki Muzeum - Chałupki ul. Kolonia - SP Dębska Wola (13 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej VIII Kurs - SP Dębska Wola (dosiadają dzieci ZS Obice) - Zbrza - Dębska Wola - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Leśna - Obice ul. Słoneczna - Obice ul. Spacerowa - Obice ul. Szkolna - ZS Obice (20 km) Planowana liczba kursów: 2 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej. IX Kurs - ZS Obice - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia - Dębska Wola - SP Dębska Wola (19 km) Planowana liczba kursów: 2 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej. X Kurs - SP Dębska Wola (dosiadają dzieci ZS Obice) - Zbrza - Dębska Wola - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul. Okrężna - Obice ul. Kwiatowa - Obice ul. Leśna - Obice ul. Słoneczna - Obice ul. Spacerowa - Obice ul. Szkolna - SP Dębska Wola (33 km) Planowana liczba kursów: 3 razy w tygodniu x 36 tygodni nauki szkolnej. XI Kurs - SP Dębska Wola - Zbrza - SP Dębska Wola - Chałupki - Chałupki ul. Kolonia - Kawczyn - Chmielowice - Chmielowice ul Okrężna - Obice ul. Kwiatowa - Obice - Drochów Dolny - Drochów Górny (31 km) Planowana liczba kursów: 1 raz dziennie x 184 dni nauki szkolnej Faktyczna liczba kursów jest zależna od rozkładu planu lekcji w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli oraz w ZS w Obicach. Planowana liczba kursów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. CZĘŚĆ VI Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju, autobusem z liczbą miejsc powyżej 30. Jednostkowe zlecenia będą określać, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 2.185 km CZĘŚĆ VII Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. w zakresie wycieczek edukacyjnych, wyjazdów rekreacyjno - edukacyjnych, wyjazdów na doraźne imprezy kulturalne, wyjazdów na zawody sportowe i innych tego rodzaju, autobusem z liczbą miejsc od 40 do 55. Jednostkowe zlecenia będą określać rodzaj pojazdu, dzień wyjazdu, trasę przewozu. Zlecenia następują w formie pisemnej. Zlecenie wyjazdu nastąpi w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed dniem wykonywania usługi. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w ramach jednostkowego zlecenia przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 5.004 km CZĘŚĆ VIII Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Morawica do placówek szkolno - wychowawczych znajdujących się na terenie Miasta Kielce w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. wg poniższego rozkładu: Lp. Miejsca odbioru dzieci Adresy ośrodków edukacyjno - wychowawczych do których będą dowożeni uczniowie 1. Radomice 69 - Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach ul. Szkolna 29, 2. Obice ul. Kościelna 17 - Ośrodek - Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy, Kielce ul. Chęcińska 23, 3. Kawczyn ul. Kielecka 17 - Niepubliczne Szkoła Podstawowa Droga do sukcesu, Kielce ul. Krakowska 360, 4 Łabędziów ul. Dwór 7 - Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych ul. Jagiellońska 30, 5. Nida 18 - Ośrodek - Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy, Kielce ul. Chęcińska 23, 6. Brzeziny ul. Chęcińska 174 - III LO im. Norwida w Kielcach ul. Jagiellońska 4, 7 Brzeziny ul. Dolomitowa 116 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kielcach ul. Kryształowa 6, 8. Dyminy ul. Granice 52 - Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach ul. Szkolna 29. Ostateczny plan tras i częstotliwość zostanie ustalona po otrzymaniu deklaracji rodziców dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie usług powinno być realizowane jednym pojazdem specjalnym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem (opiekuna zapewnia Gmina Morawica), z liczbą co najmniej 12, posiadającym 2 miejsca dla wózków inwalidzkich. W/w środek transportu powinien być wyposażony w windę, która musi posiadać aktualny przegląd zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Faktyczna liczba kursów i trasy będą uzależnione od uczęszczania uczniów do szkół oraz od organizacji roku szkolnego i wprowadzenia dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Rozliczenie nastąpi wg faktycznej liczby kilometrów przejechanych w okresie jednego miesiąca kalendarzowego przy zastosowaniu stawki za 1 km wskazanej w ofercie. Uczęszczanie dzieci do szkół zostanie potwierdzone przez placówki edukacyjno - wychowawcze, a przebieg tras i liczba kilometrów będzie potwierdzona przez opiekuna dowozu dzieci. Planowana liczba kilometrów nie mniej niż 40.300 km w okresie obowiązywania umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Bilczy (ZS Bilcza) i Zespołu Szkół w Brzezinach (ZS Brzeziny) w roku szkolnym 2016/2017 dwoma autobusami z liczbą powyżej 55

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Robert Młynarczyk, Usługi Transportowe i Autohandel,, Morawica, 26-026 Brzeziny ul. Chęcińska 341, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148600,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 114080,00

 • Oferta z najniższą ceną: 114080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114080,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Dowóz uczniów autobusem do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Józef Kubicki, Przewóz Osób Autobusem,, Pierzchnica, 26-015 Skrzelczyce 141,, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73970,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65136,00

 • Oferta z najniższą ceną: 65136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65136,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Dowóz uczniów autobusem do Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Józef Kubicki, Przewóz Osób Autobusem,, Pierzchnica, 26-015 Skrzeczyce 141, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64537,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 56120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56120,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Dowóz uczniów autobusem do Zespołu Szkół w Obicach i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwia Grudzień, Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe MEGA - TRANS, Morawica, 26-026 Dębska Wola 3A, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68083,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55183,68

 • Oferta z najniższą ceną: 55183,68 / Oferta z najwyższą ceną: 55183,68

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Dowóz uczniów autobusem do Zespołu Szkół w Obicach i Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli w roku szkolnym 2016/2017

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwia Grudzień, Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe MEGA - TRANS, Morawica, 26-026 Dębska Wola 3A, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165996,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 132408,00

 • Oferta z najniższą ceną: 132408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132408,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 6   

Nazwa: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. autobusem z liczbą co najmniej 30 miejsc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Artur Pawełkiewicz, Traveller Bus, Kielce, 25-363 Kielce ul. Wesoła 51, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7311,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5462,50

 • Oferta z najniższą ceną: 5462,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6336,50

 • Waluta: PLN .


Część NR: 7   

Nazwa: Dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. autobusem z liczbą co najmniej 55 miejsc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Artur Pawełkiewicz, Traveller Bus, Kielce, 25-363 Kielce ul. Wesoła 51, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22707,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17514,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19515,60

 • Waluta: PLN .


Część NR: 8   

Nazwa: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Morawica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Józef Kubicki, Przewóz Osób Autobusem, Pierzchnica, 26-015 Skrzelczyce 141,, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130004,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 112840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 112840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112840,00

 • Waluta: PLN .