Strona główna | RODO

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Muller sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
PCB Difin i Müller Sp. z o.o.
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000239477
Numer Identyfikacji Podatkowej: 527-10-44-561
Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł opłacony w całości
 
Jak możesz się z nami skontaktować?

Listownie, telefonicznie i faksem:
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21
E-mailem na adres:
forum@pcbmedia.pl
 
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1. rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy, w tym realizacji i obsługi zleceń handlowych na nasze towary i usługi,
2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych,
3. wysłania do Ciebie newslettera, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.
 
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twój list ani zrealizować Twojego zamówienia na nasze produkty.
 
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, w tym wysyłki newslettera.
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także  Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Komu przekażemy Twoje dane?
Kurierom, dostawcom narzędzi do analityki ruchu internetowego, podmiotom świadczącym usługi hostingu, organom wykonującym władzę publiczną.
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1. potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 
Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.
 
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

LOSOWE TAGI SYSTEMU
OSTATNIO DODANE PRZETARGI
Zamawiający Przedmiot zamówienia
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew

Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy

Gmina Opatówek Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Zduny ul. Długa, Szulec, Sierzchów

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Morawica w roku szkolnym 2016/2017, dodatkowe przewozy organizowane przez Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie opaski żołądkowe i balony wewnątrzżołądkowe do chirurgicznego leczenia otyłości

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-095/2016

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Na dostawę produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego określonych w 4 pakietach.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne w budynku nr 260 w kompleksie wojskowym m. Ustka